ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 2021-2022

– CERERE TIP (se primește de la unitate)

– CERERE ANGAJAMENT (se primește de la unitate)

– COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE

– COPIE BULETIN (AMBII PĂRINȚI)

– ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ (AMBII PĂRINȚI)

– ADEVERINȚĂ MEDICALĂ PENTRU INTRARE ÎN COLECTIVITATE

– FIȘĂ VACCINĂRI

– REZULTAT EVALUARE PSIHO-SOMATICĂ A COPILULUI (ACOLO UNDE ESTE CAZUL)

-HOTĂRÂRE DE DIVORȚ (ACOLO UNDE ESTE CAZUL)