Tichete sociale electronice pentru sprijin educational OUG133/2020

Categorii de copii eligibili:

1. Copii preșcolari înscriși în învățământul de stat
care sunt în întreținerea familiilor al căror venit lunar,
pe membru de familie este de până la de două ori nivelul
venitului minim garantat pentru o persoană singură,
prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

2. Copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial,
care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie,
realizat în luna iulie a fiecărui an (iulie 2021),
este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țara.