Despre noi

                 Grădinița cu PP nr 14 Sibiu a primit aceastã destinaţie în anul 1981. Pânã la aceastã datã, acest imobil a avut destinaţii diferite, în raport cu instituţiile în subordinea cãrora s-a aflat: Bazã de dezãpezire în subordinea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri, Local al Direcţiei Sanitare a Judeţului Sibiu.

Cu destinaţia grãdiniţã, acest imobil a fost mai întâi administrat de Grup Şantiere Sibiu, subordonat Ministerului Construcţiilor Industriale. Din 1-01-1991, prin Protocolul încheiat conform H.G. 940/1990 şi a adresei comune a M.F. 2606/5oct.1990 şi M.I.S. 150048/5oct 1990, Grãdiniţa trece din administrarea şi finanţarea H.C.I.-Sibiu la Ministerul Învãţãmântului şi Ştiinţei. Conform Legii nr. 84/1995, se întãbuleazã dreptul de proprietate asupra imobilului compus din parter şi etaj, înscris în C.F.7974, cu nr.top. 11633/1997, Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu.

Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv.
Valorile dominante ce caracterizează membrii sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca in echipă, încrederea şi respectul faţă de copil si familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire.
Regulamentul de ordine interioara este elaborat, supus atenţiei organizaţiei si aprobat cuprinde norme privind activitatea pe diferite compartimente si comisii de lucru, precum si fişele posturilor pentru toate categoriile de personal.

Un colectiv didactic cu o calificare foarte bună şi tot mai stabil cu fiecare an care a trecut, într-un context managerial coerent şi în mod clar orientat spre implementarea strategiilor de reformă, a realizat un salt calitativ relativ rapid şi evident în planul ofertei educaţionale şi al rezultatelor obţinute.
Educatoarele grădiniţei au fost și sunt preocupate de procesul educativ pe care îl desfăşoară în grădiniţă, de adoptarea celor mai eficiente metode, procedee şi mijloace, cum ar fi: jocul liber, dirijat sau didactic, activităţile didactice alese sau de dezvoltare sau pe domenii, integrate şi interdisciplinare.

              Amplasarea grădiniţei.
Grădinița cu PP nr 14 Sibiu îşi desfãşoarã activitatea în imobilul situat pe str. Iezer, la nr.1 și are două componente rezidenţiale distincte formate pe de o parte de un cartier de blocuri (Cartierul ”Vasile Aaron”) dar și de case (Cartierul ”Trei Stejari”) din municipiul Sibiu. Zona, în ansamblul ei este locuită, în cea mai mare parte, de familii stabile din punct de vedere economic şi social, şi interesate de educaţia instituţionalizată a copiilor într-o grădiniţă cu program prelungit, în condiţiile în care ambii părinţi sunt activi. Dinamica demografică a zonei a fost stabilă, astfel că în toată perioada de existenţă a grădiniţei nu au existat situaţii de periclitare a planului de şcolarizare ci situaţii în care cerea de locuri a depăşit oferta instituţiei.
Datorită poziţiei într-o zonă deosebit de accesibilă ca varietate şi densitate de mijloace de transport, ne confruntăm tot mai des cu cereri insistente din partea unor părinţi din zone mai îndepărtate ale Sibiului sau chiar din localităţi din jurul Sibiului pentru a le şcolariza copiii.